Vad Är Effekterna Av Kvicksilverförgiftning?

Författare: | Senast Uppdaterad:

Kvicksilverlampor och termometrar är sällsynta under 21-talet, men de var ganska vanliga under de senaste åren. Dessa termometrar och glödlampor bröt ofta och spillde kvicksilver som har en allvarlig hälsorisk. Det fanns också fall när kvicksilver användes vid framställning av vissa läkemedel. Kvicksilverförgiftning orsakas av exponering för kvicksilver och har många effekter på kroppen, vilka uppträder antingen gradvis eller omedelbart.

Effekter och symptom på kvicksilverförgiftning

Akut kvicksilverförgiftning kan leda till lever- och hjärnskador och leda till dödsfallet. Dimetylkvicksilver är den farligaste av alla kvicksilverbaserade föreningar, med små droppar på otillräckligt täckt hud som är dödliga. Många av effekterna av kvicksilverförgiftning liknar dem som är kopplade till andra sjukdomar som feokromocytom. Några av de symptom som är förknippade med kvicksilverförgiftning inkluderar brännande och klåda sensationer i det utsatta området. Vissa människor kan också uppvisa formgivning eller en känsla av insekter som kryper under huden. Andra symptom är missfärgning av kinderna, tårna och fingertopparna, liksom en okontrollerad ökning av salivation. Sköljningen eller avskalningen av huden på det utsatta området är ett tecken på kvicksilverförgiftning från elementärt kvicksilver. Luftburet kvicksilverförgiftning uppenbaras genom tremor, minnesförlust, motorstörning, sömnlöshet och känslomässig instabilitet. Profusely svettning och onormalt snabb hjärtslag är andra symtom i samband med kvicksilverförgiftning. Vissa kvicksilverförgiftningssymtom hos barn inkluderar plötslig håravfall, ljuskänslighet och muskelsvaghet.

Källor av kvicksilverförgiftning

Kvicksilverförgiftning hos människor kan antingen vara att ta in, inandas eller vidröra kvicksilver och kvicksilverbaserade föreningar. Att peka på kvicksilver kan leda till kvicksilverförgiftning och utlösa dess många negativa effekter. Fisk är den främsta orsaken till intaget kvicksilver. Världens floder, sjöar och oceaner är förorenade till oöverträffade nivåer, och några av de gifter som förorenar dessa vattenlevande livsmiljöer är kvicksilverbaserade föreningar. Fisk som lever i dessa förorenade vattendrag har höga kvicksilvernivåer i sina kroppar, vilket ökar när man flyttar över den akvatiska livsmedelskedjan på grund av bioackumulering. Den övervägande luftburna orsaken till kvicksilverförgiftning är från utsläppen i kolkraftverk. Dessa kraftverk beräknas producera mer än 60% av det globala konstgjorda kvicksilveret, och mer än 50% av det kvävehaltiga kvicksilveret i världen. Vulkanutbrott är den viktigaste naturliga källan till atmosfärisk kvicksilver.

Förhindrande av kvicksilverförgiftning

Det finns flera sätt att förhindra kvicksilverförgiftning hos individer. Den uppenbara är eliminering eller minskning av kvicksilverexponering som kan uppnås genom att man undviker områden som är kända för att ha kvicksilverförorening. En annan är den minskade konsumtionen av fisk som härrör från vatten med kvicksilver toxicitet. Regeringar kommer att förebygga kvicksilverförgiftning genom att reglera industrier som avger kvicksilverbaserade föreningar som guldgruv- och kolkraftverk, samtidigt som allmänheten sensibiliseras när det gäller närvaron av kvicksilver i fisk och motverkar allmänheten från att konsumera kvicksilverbelastad fisk. Europeiska unionen ledde vägen mot att motverka kvicksilverförgiftning, efter att ha förbjudit export av kvicksilver i mars 2010.

Kvicksilverutsläpp

I många fall sker kvicksilverförgiftning efter att kvicksilver eller kvicksilverbaserade föreningar har spillts. Den första åtgärden vid hantering av kvicksilverutsläpp bör vara identifieringen av spillkällan. Om kvicksilverutsläppet, som täcker dem med pulveriserat svavel, rekommenderas starkt för att skapa fasta föreningar som är lätta att rengöra i motsats till flytande föreningar.