Hur Många Gånger Kan Papper Återvinnas?

Författare: | Senast Uppdaterad:

Varje dag används tusentals ton papper över hela världen. Papper används i skolor och högskolor för akademiskt skrivande, i kommunikation genom bokstäver, blanketter etc. som förpackningsmaterial, hygien som tissuepapper etc. Med tanke på dess många användningsområden är det mycket viktigt att vi återvinn papper istället för att kasta det bort i en papperskorg eller deponi.

Formation av papper

Den allmänna processen för pappersframställning innebär fyra till fem steg. Fiber blandas med speciella kemikalier och tillsatser. Det förädlas sedan och blandas med vatten för att göra en uppslamning. Uppslamningen siktas sedan och dräneras av vatten. Slammet kan uppnås genom gravitation eller genom användning av vakuummaskiner för att suga vatten ur blandningen. Olika pressar och torkare kommer sedan att torka det våta papperet helt efter vilket stora balar är gjorda av det.

Återvinningsprocess

Återvinningsprocessen kommer vanligtvis att bero på huruvida papperet måste avbläckas eller ej. Det beror också på de papperskvaliteter som behöver återvinnas. Som sådan börjar processen med att sortera, strimla och hugga sedan massa, rengöring, avfärgning, tömning, torkning och klämning genom uppvärmda rullar och slutligen omförpackning av papperet för distribution. Papperet ska sorteras i klasskategorier som skrivning och skrivning (vit kontorspapper), gammal wellpapp, tidningar etc. Det vita kontorspapperet har högsta rangordningen för återanvändning men är relativt svår att montera.

Hur många gånger kan vi återvinna papper?

Papper är gjord av träd som innehåller olika organiska föreningar som bryts ner över tiden. Doften av gamla böcker och tidningar är bara de gaser som släpps ut av dessa organiska föreningar, eftersom de bryts ner i böcker. Grova uppskattningar anger antalet gånger som fibrer från träd kan genomgå återvinning vid mellan tre och sex gånger. I Förenta staterna uppskattar miljöskyddsverket att återvinning av papper endast är möjligt mellan fem och sju gånger.
Cellulosafibrerna i papper kan inte bestå i obestämd tid som plast. Varje återvinningsprocess tar en vägtull på dem, vilket minskar deras styrka och förmåga att motstå de krafter som är involverade i processen. Långa fibrer passar bäst för återvinningsprocessen. Dessa används främst i kontorspapper och tidskrifter. Men med varje efterföljande steg försvagar cellulosafibrerna och blir grova och korta.