Diplodocus Fakta: Utdöda Djur Av Världen

Författare: | Senast Uppdaterad:

Vad är Diplodocus?

SW Williston upptäckte Diplodocus i 1877 och ett år senare klassificerade Othniel Charles Marsh dinosauren och gav den ett neo-latinskt generiskt namn som härrör från en kombination av grekiska ord som översätter till "dubbel" och "stråle". Denna beteckning avser varelsens chevronben som var dubbla strålade och belägna på undersidan av svansen. Rester av dinosauren upptäcktes i västra USA och dateras tillbaka till den sena juraperioden. Diplodocus 'stora kropp och struktur pekar på möjligheten att det skrämmer rovdjur som Allosaurus och Ceratosaurus, med vilka de förmodligen delade ett livsmiljö.

Vetenskaplig klassificering

Släktet diplodocus kommer från familjen Diplodocidae och underfamilj Diplodocinae i vilka medlemmar är massiva men slanka jämfört med andra sauropoder, även om de alla hade långa halsar, långa svansar och en horisontell hållning. Bekräftade arter av Diplodocus inkluderar Diplodocus carnegii och Diplodocus Hallorum medan obekräftade arter inkluderar Diplodocus longus och Diplodocus lacustris. De flesta upptäckter av dessa arter uppstod mellan 1878 och 1924 i Morrison-formationerna i Colorado, Utah, Montana och Wyoming.

Fysikaliska Beskrivning

Diplodocus var ett stort djur och beräknas vara storleken på fyra mogna elefanter. Diplodocus carnegii och Diplodocus Hallorum är fortfarande de längsta och största dinosaurierna som någonsin levt, eftersom de mätt längder upp till 82 och 105-fötter samt viktar upp till 18 respektive 125 korta ton. Hittills har det inte funnits någon skalle eller tänder av Diplodocus som visar att det finns en detaljerad beskrivning, men baserat på skullar från andra Diplodocider hade Diplodocus antagligen en relativt mindre skalle jämfört med kropp och små tänder som pekade framåt. Med femton ryggkottar var nacken också lång, stel och tunnad från övre delen av torso mot huvudet, vilket gjorde sitt stora huvud proportionellt litet. Manusen var något kortare än de starka bakbenen, vilket ger denna varelse en horisontell position vid rörelse eller bete. Dessa manus hade benets finger och handjustering i en vertikal halvcirkelformad kolonn. Precis som andra dinosaurier var torso kort och skrymmande. Svansen var väldigt lång och smälts gradvis från torso som bildar en piskliknande ände som paleontologer tror att den används för försvar och skapar ljud när de svänger runt. Med ungefär 80 caudala ryggkotor, hade den svarta delen av svansen mystiskt formade chevronben (dubbla strålar) som kan ha handlat för att skydda svansvävnader.

Paleobiologi och Paleoecology

Diplodocus åt och socialiserades sporadiskt och med intervall både under dag och natt (katemeral). Ursprungligen trodde man vara ett semi-akvatiskt djur visade ytterligare studier att Diplodocus egentligen var ett jorddyr som fick sin mat från träd, buskar och ormbunkar. Analyser på nacke och bröstkorg avslöjade att denna varelse hade antagligen ett aviärliknande andningsorgan. Diplodocus höll huvudet horisontellt i kroppen mest, men kunde höja det i en vinkel av 45 grader vid varning, dock endast en kort stund. Vid matning avlägsnades Diplodocus avgrenade grenar med en rad tänder som stabiliserades och vägledde som det andra avskalade stambladet. Dessutom kunde det också matas på mark vegetation. För att reproducera, lade dessa dinosaurier ägg gemensamt i ett område och täckte dem med vegetation. Efter kläckningen växte de unga snabbt och uppnådde sexuell ålder i minst ett decennium. Diplodocus levde i slutet av Jurassic perioden (154-152 miljoner år sedan) i ett halvtomt område med en betydande våt säsong.