Vilka Språk Talas I Belgien?

Författare: | Senast Uppdaterad:

Officiella språk i belgien

Belgiens invånare njuter av språkfriheten i sitt privatliv. Landet har 3-språk som vanligtvis talas i offentliga angelägenheter: franska, tyska och holländska. Även om konstitutionen inte uttryckligen nämner dessa språk som officiell, står det att Belgien har 4 språkområden: den fransktalande, den tysktalande, den nederländska och den tvåspråkiga huvudstaden i Bryssel.

Den flamländska regionen, flamländska gemenskapen och huvudstadsregionen talar alla nederländska som sitt officiella språk, vilket gör det till det mest uttalade språket i landet. Detta följs av franska, som talas av den franska gemenskapen, regionen Vallonien och huvudstaden. Det är modersmålen i 40% av befolkningen. Tyska är det minst talade officiella språket; bara 1% av befolkningen talar som sitt modersmål. Den används främst av den tysktalande gemenskapen, vilken talar 77,000.

Belgiens regionala språk

Förutom det officiella språket har Belgien också ett antal regionala eller icke-officiella språk. Några av dessa är mycket nära besläktade med franska, även om franska gemenskapen har erkänt dem som olika språk. De är Vallonien, Picard, Champenois och Lorrain. Vallonien är det traditionella språket i de södra delarna av Belgien och ursprungligen talades av vallonerna, ett etniskt samhälle. Idag talar den äldre generationen detta språk; yngre generationen har inte lärt sig det flytande. Picard och Champenois talas båda i regionen Vallonien och Lorrain i Gaume, belägen i sydöstra delen.

Andra regionala språk är germanska i naturen. Låg dietsch talas till exempel i nordöstra delen av landet i hertigdömet Limburg. Detta språk liknar den tyska som talas i den tysktalande regionen. Luxemburgsk i den östra provinsen Luxemburg, även om den i stor utsträckning har ersatts av belgiska franska. Det talas fortfarande i storhertigdömet Luxemburg. Jiddiska talas av Ashkenazi-judarna, en befolkning runt 20,000 i Antwerpen. Denna gemenskap är en av de få kvar i världen som fortfarande talar jiddisch som sitt primära språk.

Främmande språk i Belgien

Belgien har också fått invandrare från olika länder under de senaste årtiondena. De har fört med sig sina tullar liksom sina språk, vilket bidrar till ett föränderligt landskap i landet. Några av de vanligaste främmande språken inkluderar berber, arabiska, spanska, italienska, portugisiska, turkiska, grekiska, polska och engelska. Av dessa talas engelska i stor utsträckning.

Språklagstiftning i Belgien

Detta land har haft pågående debatter om vilka språk som ska användas officiellt sedan 1830. Belgiens språklagstiftning har förändrats genom åren. Under 1800: s, domstolar och regeringar genomfördes på franska, övre klassens språk. Detta var en nackdel för samhällen i norr som inte talade franska. Den flamländska rörelsen började i ett försök att göra det officiella språket holländska; Det var något framgångsrikt i Flandern i 1873. I 1878 förklarades att de offentliga tillkännagivandena i Bryssel måste göras på nederländska eller både nederländska och franska. Tvåspråkig utbildning infördes i 1883. Från 1921 till 1962 drivs landet enligt territorialitetsprincipen, som bestämde att språket som talas av statstjänstemän skulle baseras på regionen. Belgare som inte kunde tala regionens språk skulle inte kunna kommunicera med offentliga tjänstemän. I 1962 förklarades denna lagstiftning ytterligare genom att definiera det språk som ska användas i varje kommun. Det förklarade vidare att om en minoritetspresident ett av de officiella språken bodde i en annan språkskola skulle de kunna begära offentliga tjänster på sitt eget språk. I 1970 etablerades dessa språkregioner i konstitutionen. Tvister över språk fortsätter idag eftersom språkfriheten endast sträcker sig till privathemmet.

Vilka språk talas i Belgien?

RangSpråkFörsta språket (% av befolkningen)Andra språk (% av befolkningen)
1Dutch~ 55%13%
2French~ 36%~ 45%
3German0.4%22%
4English-55%
5Spanish-5%
6Italian2%1%
7Arabic3%1%
8turkiska1%-