Vad Är Nanoteknik?

Författare: | Senast Uppdaterad:

Nanoteknik är grenen av teknik som behandlar partiklar med mindre än 100 nanometer, speciellt hantering av diskreta partiklar och bitar. Fältet innebär metoder i extremt liten skala och har utvecklats till ett område med djup teknisk studie. Det omfattande tillämpningsområdet för nanoteknik syftar till att åtgärda några av de stora utmaningar som har uppstått under åren. Sådana problem sträcker sig från juridiska, miljömässiga, etiska, medicinska och psykiska problem.

Användning av nanoteknik

Användningen av nanoteknik spänner från elektroniska, biomedicinska och optiska fält samt biologi, databehandling, kommunikation och teknik. Regeringen stöder fullt ut projekt som syftar till att främja nanoteknik genom inrättandet av det nationella nanoteknikinitiativet.

Läkemedel

I medicin har nanotekniken lett till en betydande utveckling av hälsorelaterade innovationer. Genom användningen av nanoelektroniska biosensorer och nanomaterial har innovationer av bättre hälsa och läkemedel uppnåtts. Läkemedelsindustrin förväntar sig nya idéer, särskilt genom läkemedelsleverans, vivo bildbehandling och nya terapier. Framtida spekulationer innefattar vävnads- och cellreparation genom molekylär nanoteknik.

Miljö

Miljön aspekten av nanoteknik är att söka långsiktiga åtgärder mot miljöföroreningar. Grön nanoteknik syftar till att öka hållbarheten genom att skapa gröna nanoprodukter. Det syftar till att producera produkter som är ofarliga för miljön, använder låga temperaturer och grön nanoteknik ökar också produktionen av befintliga produkter med miljövänliga nanoprodukter. Det främsta målet att utrota miljöföroreningar syftar till att ge svar på miljöskadorna med hjälp av principer för grönteknik och grön kemi.

Lantbruk

Nanoteknik söker också att tillhandahålla lösningar på livsmedelssäkerhet. Globalt har problem som orsakats av torka lett till minskningen av livsmedelsproduktionen, särskilt inom jordbrukssektorn. I det här fallet hjälper nanoteknik den befintliga tekniken för de genetiskt modifierade organismerna (GMO) att hitta nya sätt att förbättra livsmedelsproduktionen. Dessutom syftar nanoteknik till att eliminera risker i samband med genetiskt modifierade organismer. Därför kommer en omfattande användning av nanoteknologi att leda till bättre och mer produktion av mat för att bota den hungersnödsmotstånd som har påstått liv i många länder.

Engineering & Sciences

Nanoteknik är också tillämplig inom teknikområdet. Genom nanoteknologi har teknik blivit mer exakt och tillförlitlig. Precisionen har visat en signifikant minskning av mekaniska problem som hade varit skiftande innan de var förknippade med olyckor och dödsfall. I biologi har nanoteknik också hjälpt till att studera vävnader och celler på ett mer exakt sätt. I kemi kan fler element och atomer upptäckas med hjälp av nanoteknik och därmed bättre forskning jämfört med tidigare studier. Slutligen används nanoteknik inom forskning och design (R & D) för att förbättra forskning och innovationer. Tekniska framsteg inom forskning genom detta område leder till uppfinningar som syftar till att förbättra livet.

Inverkan av nanoteknik

Användningen av nanoteknik under de senaste åren har medfört betydande förbättringar på många områden. Experter har dock varnat för sin omfattande tillämpning med okända spekulationer om risker för nanopartiklar som ännu ej fastställts. Sådana partiklar är för små att observeras med blotta ögat. Miljöpåverkan av dessa små nanopartiklar kan leda till enorma problem i framtiden om nya åtgärder inte uppfinns. Därför bör nanotekniken noggrant undersökas för att bestämma omfattningen av skador som orsakas av ackumulering av nanopartiklar i miljön.