Hur Mycket Väger En Gallon Av Vatten?

Författare: | Senast Uppdaterad:

Liksom fast och gas kan vätskans kapacitet lätt bestämmas med hjälp av en måttenhet som är känd som en gallon. En gallon mäter en enhetskapacitet för vätska i både amerikanska sedvanliga enheter och brittiska kejserliga systemet. Det finns tre olika storlekar gallons i bruk idag, nämligen den imperiala gallon som används i Storbritannien, Kanada och några karibiska länder, USA-gallon används främst i USA och vissa latinamerikanska länder och den amerikanska torr gallon som är minst används av de tre. De tre mätstorlekarna är signifikanta olika med en imperial gallon definierad som 4.546 liter, US gallon som 3.785 liter, medan US-torr gallon definieras som 4.405 liter.

En gallon av vatten

Hur mycket kostar en gallon vatten? Detta är en av de frågor som är allmänt dodged eller svaras felaktigt av många. Vissa människor har uppskattat att svaret på denna fråga är mellan 5 och 15 pounds. Vissa människor som försöker vara smarta har behandlat det som en knepig fråga utan ett exakt svar. Andra människor kommer att gå så långt som att fråga temperaturen på vatten. Ursprungligen definierades vikten av vatten som 1 kg / liter. Definitionen kasseras dock, eftersom vattendensiteten påverkas av förändringar i temperaturer och atmosfärstryck. Svaret är enkelt; en gallon vatten väger ca 8.3 pounds. Den imperiala gallon av vatten definieras som 10.02 pounds vid dess maximala densitet medan vikten av US-torr gallon vatten definieras som 9.71 pounds. Svaret kommer dock med en försiktighet. Vikten per gallon vatten varierar med temperaturen.

Effekter av vattentemperaturen på vikt

Temperaturen är ett sätt att mäta mängden energi i vatten. En högre temperatur betyder högre energi och vice versa. Högre vattenergi orsakar vattnemolekyler att vibrera och skjuter sina grannar till sidan. Således minskar densiteten av vatten med ökningen av vattenens energi. Eftersom en gallon är en bestämd mängd utrymme, kommer antalet vattenmolekyler i det utrymmet att fluktuera med de förändrade energinivåerna. Så väger en liter varmtvatten något mindre än en liter kallt vatten med skillnaden beroende på temperaturen i fråga. Till exempel vid 500 Fahrenheit skulle en gallon vatten väga ungefär 8.3 pounds medan vid 2000 Fahrenheit skulle en gallon av samma vatten väga 8.03 pounds. Värdet av vatten är dock detsamma trots att temperaturen förändras, eftersom temperaturen inte påverkar vattnets sammansättning.

Atmosfärstryck och tyngdkraft

Atmosfärstryck och gravitation påverkar också vikten av en liter vatten eller någon annan vätska. En gallon vatten kommer att väga mindre på månen jämfört med jorden men kommer att väga mer på Jupiter jämfört med jorden. Skillnaden i vikt beror på gravitationsdraget som förekommer av föremål. Jorden har en högre gravitation i förhållande till månen, vilket gör en gallon vatten att väga mer på jorden än i månen. Men, precis som temperatur, förändras inte värdet av vatten med en förändring i gravitationstrycket.