Den Stora Sjöarnas Flyktingkris

Författare: | Senast Uppdaterad:

Det rwandiska folkmordet i 1994 är en av de mest uttalade grymheterna mot människors välfärd i Afrika. Över 800,000-människor dödades under den 100-dags långa kampen som kämpades mellan tutsierna och Hutus. Folkmordet planerades av högt rankade politiska eliter med förövare som drogs från armén och den statsstödda milisen. Folkmordet präglades av miljoner flyktingar, i synnerhet Hutus som flydde till grannländerna, särskilt från det som då kallades Zaire. Flyktingarnas rörelse från Rwandas överfulla flyktingläger som leder till att tusentals flyktingar dör på grund av sjukdomsepidemier. Flyktingkrisen har sedan dess kallats "Flyktingkrisen i de stora sjöarna".

Historisk bakgrund

Rwanda-patriotiska fronten (RPF) började sin offensiv från sitt territorium i norra Rwanda i början av 1994-folkmordet. Hutu tvingades fly från de framväxande RPF-krafterna. Tutsi-flyktingarna, som hade varit i Uganda sedan 1959, började sin återkomst. UNHCR var tvungen att inrätta ett flyktingläger på den rwandiska gränsen. När FPR-krafterna kom fram, tvingades fler flyktingar att flyga in i Tanzania. Mellan april 28 och 29 hade 1994, 250,000-flyktingar övergått till Ngara, Tanzania. I maj hade över 200,000 flyktingar från Butare och Rural-Kigali provinser i Burundi. Med tiden FPR fångade Kigali i juni, har den franska militären etablerat en säker zon i sydvästra Rwanda för att stoppa folkmordet. Emellertid slutade den franska militären snart att ingripa i juli som tvingar över 300,000-personer att fly från den säkra zonen till Zaire-staden Bukavu med tusentals kvar som internt fördrivna personer i lägret. RPF-krafterna lyckades fånga staden Gisenyi i juli där de installerade en ny regering med Bizimungu som president och Kagame som vicepresident. Fångst av Gisenyi orsakade över 800,000-rwandiska att korsa över till Goma Zaire. I slutet av augusti upptog 2 miljoner flyktingar från Rwanda 35-läger i grannländerna.

Dödligheter i lägret

I slutet av den första veckan i juli fylldes flyktinglägerna med döda kroppar med registrerade 600 dödsfall per vecka. Två veckor senare hade dödsfallet nått 2,000 per vecka då antalet flyktingar som flyter in i lägrena hade ökat. Hälsosituationen i lägren försämras med sjukdomar som kolera och diarré sprids snabbt. Dödligheten nådde sin höjd i slutet av juli när över 7,000-personer dog i Goma. Totalt dödades över 50,000-personer från epidemier som svepte genom lägren. Krisen benämns "den värsta humanitära krisen i en generation" av USA: s president Bill Clinton. Den humanitära situationen i dessa läger lockade världens uppmärksamhet med över 200 humanitära organisationer som svarade på krisen i flyktinglägerna i Goma.

Militäriseringen av flyktinglägerna

Det politiska ledarskapet i flyktinglägerna tog ansvar för humanitärt bistånd genom att främja sina män som "valda ledare" för att leda matfördelningen i lägret. De politiska ledarna skulle sedan straffa sina rivaler och fiender genom att hålla tillbaka stöd från dem och belöna sina anhängare. De bytte också mat för pengar genom att anmäla fler flyktingar än det faktiska numret och tvinga flyktingar att betala matskatt. De flyktingar som var oense med strukturen blev hotade, mishandlade eller till och med mördade. Hutu-militanterna, som nu var välorganiserade i lägret, utökade sina aktiviteter för att attackera den etniska gruppen Banyamulinge i Zaire.