När Och Varför Förenta Staternas Kapital Flyttades Till Washington DC?

Författare: | Senast Uppdaterad:

När George Washington blev den första amerikanska presidenten i 1789, var USA: s huvudstad New York. Vid 1792 när han omvalades för sin andra period hade huvudstadsdistriktet flyttat till Philadelphia. Philadelphia var huvudstaden i tio år. Innan den blev huvudstaden, hade Philadelphia varit landets knutpunkt och hem till kongresshuset fram till 1783 när Pennsylvaniamutinerna tvingade kongressen att flytta.

Hur och när blev New York den första huvudstaden?

Av 1783 hade den federala regeringen inga medel, och det hade inte betalat de federala soldaterna som kämpade i det brittisk-amerikanska kriget. På juni 1783 mötte kongressen i dag Independence Hall i Philadelphia för att överväga olika pressfrågor som påverkar den federala regeringen, inklusive bristen på medel att betala de federala soldaterna.

Som svar, marscherade de frustrerade och obetalda Lancaster Pennsylvania-soldaterna till Philadelphia för att gå med i kamraterna och gick till kongressen och blockerade byggnadens dörr. Efter att ha blivit utlåsta från byggnaden skickade kongressmedlemmarna Hamilton till förhandlingar med dem. Alexander Hamilton träffade sin utskott den kvällen och skickade en anteckning till regeringen i Pennsylvania och bad om att deras milis skulle skydda lagstiftarna. Pennsylvania vägrade att erbjuda sitt skydd och frukta för deras säkerhetskongress flyttas till Princeton. Från 1783 till 1790s träffades lagarna i olika städer, inklusive Trenton, Maryland, New Jersey och till sist New York City.

Confederationens kongress utvald New York City som den nya regeringens tillfälliga plats i 1785. Federal Hall blev den första amerikanska capitolbyggnaden, liksom platsen för invigningen av George Washington som den första amerikanska presidenten, den första församlingen i Förenta staternas kongress och USA: s högsta domstol och utarbetandet av den amerikanska rättighetsrätten.

Hur och när blev Philadelphia huvudstad?

Av 1787 hade Förenta staterna redan utarbetat sin konstitution. Konstitutionen gav kongressen befogenhet att välja var att bygga det federala distriktet; Därför föreslog de två städer (Germantown och Lancaster). Men Hamilton, Thomas Jefferson och James Madison hade kommit överens om att flytta den till söder (dagens Washington). Robert Morris förhandlade om en ny affär som resulterade i att Philadelphia blev den första huvudstaden som det nuvarande federala distriktet byggdes.

Det amerikanska-brittiska kriget lämnade många stater i skuld, och eftersom den federala regeringen planerade att absorbera all skuld, innebar det att de rika regionerna skulle betala av lånen på de ekonomiskt utmanade områdena. För att klara sin finansieringshandling (som gjorde det möjligt för regeringen att absorbera alla skulder från de olika staterna) behövde Hamilton Madison hjälp (den mest inflytelserika medlemmen av kongressen). I gengäld gick Hamilton överens om att hjälpa honom med nödvändiga röster för att överlåta bostadslagen.

Bostadslagen som placerade huvudstadsdistriktet i dagens Washington DC var en del av planen av den federala regeringen för att tilltala alla pro-slavregionerna. Dessa stater fruktade att en nordlig huvudstad skulle innebära att den federala regeringen var sympatisk mot slaveriets avskaffande. Philadelphia hade tio år att övertyga kongressen om att det var bättre lämpat att vara huvudstaden, men den endemiska 1793 Yellow feveren höjde tvivel om säkerheten i detta tillstånd.

Hur och När blev Washington, DC Bli huvudstad?

Enligt uppehållsuppgörelsen utfärdade president Washington ett dekret om gränserna för huvudstadsdistriktet i januari 24, 1791. Trots att det ser ut som diamantformat på kartan, skulle huvudstaden vara en kvadratformad mätning av 10 miles på alla sidor. Byggnadsperioden varade i tio år och regeringen arbetade från Philadelphia till maj 15, 1800, när de flyttade till Washington DC. Även president Adams lämnade Philadelphia i april i 1800 och flyttade in i Vita huset i november samma år.