Vad Är En Snörulle?

Författare: | Senast Uppdaterad:

Introduktion

En snörulle är en klimatföreteelse där snö verkar vara skulpterad i ihåliga cylindriska snöbollar, ofta i form av en schweizisk rulle eller munk. Dessa är främst erfarna på vintern, särskilt i Nordeuropa och Nordamerika, i amerikanska stater som Illinois och Ohio. Snö rullar förekommer i varierande storlekar, både små och stora, beroende på snöytans jämnhet och vindstyrka. Vissa snö rullar är lätta, medan andra är isiga nog så att de kan flyttas utan att sönderfalla. Detta fenomen skiljer sig från konstgjorda snöbollar i snörullar är cylindriska och ihåliga.

Villkor för Snow Roller Formation

En specifik uppsättning villkor bidrar till bildandet av snörullar. De viktigaste av dessa förhållanden är närvaron av ett övre skikt av snö som är våt, klibbig och lös i naturen. Närvaron av ett lager av pulverformig snö under den klibbiga snön är också nödvändig. Vind är viktig och måste vara tillräckligt stark för att rulla snön, men inte så stark att snörullen förstörs. Gravity spelar också en roll i snörullefenomenet, eftersom snö på en lutning endast kräver minimal vind för cylindriska snörullar att bilda.

Hur förekommer Snow Roller Phenomenon?

Närvaron av snö är uppenbarligen avgörande för snövalsbildning. Snö faller vanligen under kalla vinterperioder, och är vanligast i tempererade och polära områden. När snön utsätts för solsken, värmer den upp nästan till smältpunkten och bildar därigenom ett klibbigt övre skikt av snö. När relativt starka vindar blåser över snön, orsakar det snurrullens första rulle. Efterföljande vindvågor fortsätter att rulla bollen och ytterligare skikt av snö läggs till. Detta leder till en gradvis ökning av snövalsens storlek, tills vinden inte kan rulla den längre och det kommer till ett stopp. Vid denna tidpunkt är snölullen vanligtvis i form av en munk eller schweizisk rulle.

Snö Rolleffekt

På grund av detta fenomen bildas snö rullar naturligt utan mänsklig inblandning. Närvaron och koncentrationen av snöullar är en viktig aspekt av klimatförståelsen av meteorologer. Snö rullar är också en förundring för allmänheten, vilket har lett till forskning av forskare som vill förstå snö rullar. Snörullar kan dock ha en skadlig effekt för människor, speciellt de som är intresserade av prospekteringsaktiviteter under snöfall, eftersom de kan vara potentiella orsaker till olyckor när människor omedvetet kolliderar med dem.