Vad Är En Fellinje?

Författare: | Senast Uppdaterad:

Fellinjer representerar frakturlinjer på jordens yta där stenar på vardera sidan av sprickan har uppvisat mekaniska rörelser för att frigöra ackumulerad stam. De resulterande felplanen representerar felets sprickytor. Fellinjerna varierar signifikant i längder och bredder och kan vara så tunna som hår som knappt syns för blotta ögat eller kan vara hundratals mil långa och även synliga från yttre rymden, som i fallet med den anatoliska felet i Turkiet och San Andreas Fault i den amerikanska staten Kalifornien.

Felaktighetsmekanismer

Stenar i jordskorpan är mycket styva och friktionskrafter som verkar mellan de steniga ytorna hindrar rörelsen, håller jordskorpan stabil. När styvhet och friktionskrafter fullständigt tvingar alla rörelser i skorpan att stanna, byggs spänningar upp i bergarterna, vilket leder till en uppbyggnad av potentiell energi i skorpan. När denna potentiella energi överskrider en tröskelnivån, frigörs energin i form av en plötslig rörelse av dessa stenar, som vanligtvis koncentreras längs ett specifikt plan på jordskorpan, nämligen felen.

Typer av fellinjer

Fel är klassificerade i olika typer baserat på anvisningarna för glidarna bland sina stenar. Dessa inkluderar strejkslipsar, vanliga fel och omvända fel. Strike-slip-fel är fellinjen resulterande som en rörelse av stenar i en horisontell riktning med liten eller ingen vertikal rörelse. Exempel på strejkfel är Anatolian Faults och San Andreas Faults. Vanliga fel är fellinjer där skorpan rör sig ifrån varandra längs fellinjen, vilket skapar en tomrum däremellan. Den östafrikanska rivningszonen och områdena Basin och Range i Nordamerika är exempel på normala fel. Omvända fel hänvisa till de fellinjer som härrör från skorpor som glider över varandra istället för att skilja sig från varandra. Sådana fel leder ofta till orogeni (jordskorpans formning genom tektonisk aktivitet), såsom skapandet av bergskedjor som uppträder längs fellinjer. Himalaya i den indiska subkontinenten och de bergiga bergen i Nordamerika är exempel på berg som har bildats på grund av orogeni relaterade till omvända fel.

Exempel på en fellinje

San Andreas fel linje är en av de mest kända och omfattande studerade fellinjerna i världen. Fellinjen ligger vid gränsen mellan två stora kontinentala plattor. Namnlösa: Dessa är nämligen den nordamerikanska plattan i öst (omfattar stora delar av Nordamerika och halva Atlanten) och Stilla havet i väster (sträcker sig från Stilla havet till Mariana Trench). Sedan dess initiala formation har plattrörelser varit vanliga längs San Andreas fellinje, och plattorna har varit kända att flytta runt 5 till 6 centimeter per år. När tallrikarna kryper förbi varandra måste stenar ge ut, ofta släppa ut stress i form av stabila rörelser, liksom de välkända Kalifornien jordbävningar, som kan sträcka sig från frekventa mindre till intermittenta större och mer förödande.

Påverkan av fellinjer på mänskligt liv

Eftersom fellinjerna utsätts för frekventa förändringar i det mekaniska beteendet hos mark- och bergmassor, rekommenderas det ofta att kritiska strukturer som dammar, kraftverk, sjukhus och skolor inte ska byggas längs fellinjer för att undvika större risk för död och förstörelse längs sådana områden i tider av naturkatastrofer, såsom jordbävningar och tsunamier. Geologer fortsätter att studera jordens fellinjer för att uppskatta markaktiviteten i sådana områden för att få större inblick i framtida möjligheter för jordbävningar i regioner runt omkring fellinjer.

Felzoner efter längd

RangFelLängd (km)Område
1Sunda Subduction Megathrust5,000Sydostasien
2Centralafrikansk Shear Zone4,000Centralafrika
3Alaska-Aleutian Megathrust3,600Alaska och Ryssland
4Chile Subduction Megathrust3,000chile
5Azorerna-Gibraltar Transform Fault2,250Azorerna, Straight of Gibraltar
6Huvudsakliga urralfel2,000ryssland
7Kunlun Fault1,500Tibet
8Alpine Fault1,400Nya Zeeland
9Great Lakes Tectonic Zone1,400Förenta staterna
10Gulf of California Rift Zone1,300mexico