Danmark Demografi

Författare: | Senast Uppdaterad:

Danmark är ett av de skandinaviska länderna i Europa, och det minsta bland de nordiska länderna. Landet gränsar till Sverige, Tyskland och Norge. Danmark täcker ett område av 42,923 kvadratkilometer och består av 443-namngade öar, varav endast 74 är bebodda. Landet är oftast platt med en genomsnittlig höjning av 31 meter över genomsnittlig havsnivå. De flesta delar av landet består av rullande slätter medan kusten är sandig med lite skogsmark. Danmark består av jordbruksmark. Landets befolkning uppskattades till 5,707,251 i 2016 med en medianålder av 41.4 år. Befolkningstillväxten uppskattas till 0.22%. 86.9% av befolkningen är dansk medan 13.1% är invandrare eller barn av invandrare. Även om det inte fanns någon officiell statistik om antalet etniska grupper finns det anmärkningsvärda etniska grupper i landet. De största av dessa grupper ses nedan.

danska

Cirka 86.9% av befolkningen i Danmark är av dansk nedstigning, definierad som minst en förälder som är född i landet och har dansk medborgarskap. Danska medborgarskap kan också uppnås genom lagdekret om man inte uppfyller kravet på att någon av sina föräldrar är födda i Danmark. Det finns också danskt boende i diasporan som huvudsakligen består av emigranter och deras efterkommande. Danes i Danmark är förknippade med Harald Bluetooth som konverterade danar till kristendomen i det 10th Century. Sedan dess har danska fortsatt att bo i Danmark. Inledningsvis var det danska språket ett av kriterierna för att vara danska men idag för att man ska vara dansk måste de ha dansk medborgarskap. Den danska identiteten har byggts på bondekulturen och lutherska teologin. Den samtida danska etniska identiteten bygger på idén om "Danishness"som är den uppsättning värden som har bildats genom historia som en historisk kopplingspunkt. Dansk är inte kopplad till något ras eller biologiskt arv som gör det möjligt för landet att integrera andra etniska minoritetsgrupper. Danskhet har också spelat en viktig roll i formuleringen av arbetsrelationer mellan Danmark och Europeiska unionen. Majoriteten av den danska praxis kristendomen både i landet och utomlands.

albansk

Albanska är ett indo-europeiskt språk som framförallt talas i Albanien, men också i Kosovo, Grekland, Makedonien och Sydeuropa samt i Danmark i mindre utsträckning. Majoriteten av de danska albanerna, 76%, är födda utomlands, särskilt av emigranterna, medan endast 24% föddes i landet. De flesta albaner har kristeniserats och är främst ortodoxa kristna. Den albanska kulturen definieras av folkmusiken som visar olika influenser. Klädseln präglas också unikt av ett distinkt huvudskydd för både män och kvinnor.

arab

Den arabiska etniska gruppen består främst av människor som är födda i arabiska länder, särskilt de från Libanon, Irak, Jordanien och Syrien, även om många andra generationens arabiska danskar föddes i Danmark själv. De samhällen som utgör denna etniska grupp migrerade från sina länder och har förvärvat medborgarskap. De flesta arabiska danskarna har irakiskt och palestinsk ursprung. Araber är utspridda över hela landet utan att någon särskild del av landet har majoritet. Kulturen i denna etniska grupp lånas tungt från den arabiska kulturen i Asien.

pakistanier

Det fanns omkring 12,765 etniska pakistaner i Danmark i 2013 som var invandrare, och ytterligare 9,903 som föddes i Danmark. De är bland de största etniska grupperna från ett icke-västerländskt land. De tidigaste invandrare var i 1960 och 1970 som gick till Danmark som migrerande arbetstagare och de var främst från Punjab och Kharian. Den danska regeringen begränsade arbetskraftmigrationen i 1973 men gruppen ökade genom familjeförening och transnationellt äktenskap. I 1990: erna gjorde regeringen ytterligare restriktioner för familjeåterförening.

Mindre minoriteter i Danmark

Andra anmärkningsvärda etniska grupper som bor i Danmark inkluderar Bangladeshis, Bosniaks, Chilenare, Kineser och Etiopier. Dessa etniska grupper är främst invandrare från länder runt om i världen. De utgör den etniska minoriteten i Danmark.

Etniska grupper bor i Danmark

RangAndel av dansk befolkningEtnisk grupp
186.9%danska
213.1%Andra (inklusive: albanska, arabiska, bangladeshiska, bosniska, chilenska, kinesiska, etiopiska, indiska, inuits, iranska, judiska, kurdiska, libanesiska, pakistanska, polska, somaliska, sudanesiska, thailändska, turkiska, vietnamesiska)