Bästa Aktieutvecklingsräntor (S & P) 2015 Efter Land

Författare: | Senast Uppdaterad:

Eget kapital är marknadsvärdet för ett företag eller företag som innehåller kortfristiga och långfristiga placeringar, långfristiga förpliktelser, kortfristiga åtaganden och minoritetsintressen men minus totala likvida medel och alla värdepapper. Det lägger också till aktieoptionsvärden, konvertibla värdepapper och andra potentiella tillgångar och skulder. Kort sagt är det det totala värdet av verksamheten tillgängligt för ägarna och aktieägarna.

jamaica

S & P 2015 Data visar att Jamaica såg värdet av sina S & P-företags aktieaktier stigande med 75% i år 2015, oöverträffad av någon annan nation. Enligt Bloomberg Business ökade Jamaicas återhämtningsekonomi, utländska förvärv och investerarnas förtroende sitt börsintäkter i 2015. Aktieaktier är antingen stamaktier som handlas på börser eller privata börser i överkiosksmarknader.

Ungern

Ungern såg också sina aktieaktier sväva till 28.8% i 2015 som fungerade bättre än börserna i Frankfurt, Paris eller London. Enligt Reuters ökade sitt resultat som ett resultat av radikala åtgärder, bankskatter och räntesänkningar. Både Euro och Forint villkor höjdes över 40% i 2015. Denna ökning berodde också på att Ungerns isolering från den schweiziska franckapten skrotades av Schweiz tidigare på året.

irland

Irland hade ett banerår i 2015 med en ökning av 24.2% i sina aktier i ISE. IPO, obligationer och investeringsfonder bidrog alla i processen. Nya fondmarknadsförslag erbjuder stark marknadsintresse. Investeringsfondförvaltare och professionella investerare har också börjat investera i ISE Fund Hub. ISE-skuldmarknaderna hade 551 nya emittenter tillhörande suveräner, finansinstitut och globala företag.

Danmark

Danmark lämnades inte ut ur 2015-börsen med en ökning av 22.4% i OMX Copenhagen Index. Dess KFX ökade till en all-time high av 1039.70 i 2015. KFX, nu består OMX Copenhagen Index av 20 av sina mest omsatta företag som också ingår i NASDAQ. Återhämtningen håller på att ta sitt håll eftersom Danmarks budgetunderskott har minskat, enligt Danske Bank.

lettland

Lettland fick också vinst eftersom dess OMX Riga fick en väsentlig 18.3% ökning i 2015. Banksektorn har visat en hög prestationsnivå inom kapitalisering, likviditet, lönsamhet, ny utlåning och förbättrad låneportfölj. Bolagets inlåningsränta översteg också landets tillväxttakt för året 2015. Likviditetsriskerna har också sänkts väsentligt med likvida tillgångar som växer snabbare inom banksektorn.

De fem följande börserna som har klarat sig bättre i 2015 är Tyskland (9.6%), Belgien (9.4%), Japan (9.1%), Frankrike (8.5%) och Elfenbenskusten (7.6%).

Standard & Poor Global Rating är ett forskningsföretag som tillhandahåller data för indexbaserade koncept som fungerar som finansmarknadsindikatorer för finansinvesteringsindex som hjälper institutionella och detaljerade investerare. Kort sagt, det ger branschkunskap om de senaste trenderna i investeringar och index innovation. Dess huvudämnen är de ekonomiska medlemmarna i branschen, regeringar och företagssektorn.

Betydelsen av eget kapitalvärde för nationella företag upptas av BNI och BNP, särskilt sant på tillväxtmarknader. Tillväxt, produktivitet, distribution och eget kapital är också en faktor i tillväxten av ett lands nationella ekonomi. Fördelning av eget kapital är också avgörande för tillväxten av en nations ekonomi, eftersom det är nödvändigt med rasemässigt kapital för fortsatt ekonomisk tillväxt. Enligt PolicyLink bör rasemässigt kapital vara normen för att möjliggöra en rättvis och välmående ekonomi för alla.

Bästa Equity Growth Rates (S & P) I 2015 Efter Land

RangLand SpanienFörändring i eget kapitalvärde bland S & P Companies, 2015
1jamaica74.9%
2Ungern28.8%
3irland24.2%
4Danmark22.4%
5lettland18.3%
6tyskland9.6%
7belgien9.4%
8japan9.1%
9frankrike8.5%
10Elfenbenskusten7.6%