Vad Är De Största Industrierna I Danmark?

Danmark är en av de mest framträdande skandinaviska nationerna och en viktig del av Europeiska unionen sedan 1973. Med ett område på 42,924 kvadratkilometer och en befolkning på nästan sex miljoner ligger den i norra Tyskland. Å andra sidan delar Sverige och Norge sina nordöstra och norra gränser över Nordsjön. Oavsett sin lilla storlek och befolkning har Danmark en viktig roll i den europeiska historien som går tillbaka till järnåldern.

Största industrin i Danmark

Landet har en framträdande position i världsekonomin. Det rankas 39th i listan över världens största nationella ekonomi index med en nominell bruttonationalprodukt av 0.32 trillion dollar. Samtidigt är det världens 60th största ekonomi när det gäller köpkraftparitet (PPP). Det har en mångsidig ekonomi som är en blandning av jordbruk, tjänster och industri. Med mer än 75% -bidrag från tjänstesektorn i BNP bygger Danmarks ekonomi huvudsakligen på personalresurser. Å andra sidan bidrar industrisektorn med 19.1 procent till landets bruttonationalprodukt. Det gör det till den viktigaste resursen som bidrar till Danmarks totala BNP. Därmed är följande de största industrier som gör Danmark till en stark ekonomi i världen:

Lantbruk

Mer än 60 procent av Danmarks totala areal används för jordbruksändamål. Detta gör det möjligt att producera två gånger mer mat än dess totala nationella livsmedelsbehov. Danmark producerar en mängd olika livsmedelsprodukter för både hushållsbruk och export, inklusive grönsaker, frön, gräs, mjölk, kött och ekologiska produkter. Betydelsen av denna bransch kan förstås med att den står för mer än tjugo procent av den totala råvaruexporten för Danmark.

Turism

Danmarks turistindustri bidrar med cirka 125 miljarder dollar av intäkter i landets ekonomi. Rik historia, naturskönhet, sandstränder och otaliga turistattraktioner lockar miljoner besökare till Danmark varje år. Landet mottar inte bara besökare från Tyskland, Nederländerna, Sverige och Norge, men välkomnar också globala turister som en av de bästa resmålen i världen.

Energi

Danmarks mångsidiga energisektor spelar en viktig roll i landets ekonomi. Det antas att kolkraft uppfyller 21.6% av landets totala energibehov. Danmark rankar också 32nd bland de länder som exporterar råolja och statistik tyder på att råolja bidrar till en 33.4% -andel för att täcka Danmarks energibehov. Samtidigt kommer 18% av energiförsörjningen från naturgas. Återstående 27% energibehov levereras av förnybara källor. Detta inkluderar biomassa, solenergi, vindkraft, kärnkraft och geotermisk energi. Effektiv energipolitik bidrog också till att Danmark avsevärt skulle minska landets energiförbrukning. Dessa strategier och strategier gav en generell minskning av 6% av den totala energiförbrukningen i Danmark.

Transport

Danmark har gjort stora investeringar inom transportsektorn. Det har utvecklat ett modernt transportnät av motorvägar och järnvägar. Det har tre stora flygplatser, nämligen Köpenhamns flygplats, Billund flygplats och Aalborg flygplats som tjänar mer än 33 miljoner passagerare per år. Å andra sidan ger fem andra flygplatser bättre anslutning över hela landet. Utöver land- och flygvägarna har landet också utvecklat ett antal hamnar som inte bara tjänar runt femtio miljoner passagerare per år utan också hanterar mer än 100 miljoner ton lasttransporter varje år.