Länder Enligt Könrelaterat Utvecklingsindex

Författare: | Senast Uppdaterad:

FN: s utvecklingsprogram (UNDP) införde GDI och Gender Empowerment Measure (GEM) i sin mänskliga utvecklingsrapport i 1995. Målet för UNDP var att införliva ett könsrelaterat räckvidd till det nuvarande Human Development Index (HDI). GDI behandlar könsrelaterade skillnader i utbildning, förväntad livslängd och inkomster. GDI ligger på en skala av 0.000-1.000 med 0.000 som den lägsta BNP medan 1.000 är den högsta.

Länder efter könrelaterat utvecklingsindex

Det land med högsta GDI är Sverige som har en GDI av 0.997. De följande länderna är Norge och USA som har en GDI av 0.993. Andra länder som har uppvisat hög BNP inkluderar Australien (0.978), Schweiz (0.974), Tyskland (0.964), Danmark (0.97), Singapore (0.985) och Nederländerna (0.946). Dessutom har Irland (0.976), Island (0.965), Kanada (0.983), Hong Kong, Kina (0.964), Nya Zeeland (0.963) och Storbritannien (0.984) också höga GDI.

Sverige är världens jämställdhetsmodell. Regeringens uppfattning är att jämställdhet spelar en viktig roll för att forma samhället och människors individuella liv. Sverige har visat sitt jämställdhetsmål. För närvarande är 12 av 24-regeringsministrarna kvinnor. Vidare består nästan hälften av företrädarna i riksdagen av kvinnor. Därför är Sverige verkligen modellerande jämställdhet mellan könen och världen. I sitt åtagande att främja jämställdhet mellan könen är ett av Schweiz mål att uppnå jämställdhet och främja bemyndigande för alla tjejer och kvinnor. Följaktligen ökade antalet kvinnor på styrelserna i de största schweiziska företagen till 16% i 2016 från 13% i 2014. Danmark gör också stora framsteg i jämställdhet. Det är ofta känt som det bästa landet för kvinnor på grund av sin fria utbildning, gratis vård och en flexibel föräldraledighetspolitik. Tyskland är också ett av de mest könsspecifika samhällena. Det är en av världens världsekonomier ledd av en kvinnakansler, Angela Merkel.

Kontroverser i användningen av GDI

Den första kontroversen är i sin tolkning som en självständig åtgärd av könssvårigheter. UNDP använder GDI tillsammans med HDI för att mäta jämställdhet. Som sådan bör tolkningen av GDI-värdena också vara bredvid HDI. Den andra utmaningen är otillgängligheten av data i vissa länder för användning vid beräkningen av GDI. Som ett resultat påverkar bristen på enhetlighet jämförbarheten mellan data över hela världen. För det tredje har antagandet om förväntade livslängd från GDI varit föremål för många uppvärmda debatter. Antagandet säger att kvinnor normalt kommer att leva fem år mer än män. Kontroversen är att om GDI verkligen är ett mått på jämlikhet, så borde den förväntade livslängden vara lika för både män och kvinnor.

Nya förslag om GDI

På grund av de pågående kontroverserna avseende GDI föreslår UNDP två könsrelaterade indikatorer. Indikatorerna är HDI och Gender Gap Measure (GGM). HDI kommer att mäta separat manlig och kvinnlig HDI medan GGM kommer att ersätta HDI och mäta ojämlikheten mellan könen. Ett annat förslag som gjordes i 2010 var Gender Inequality Index (GII) som är ett mått på reproduktiv hälsa, arbetsmarknadsdeltagande och empowerment.

Länder efter könrelaterat utvecklingsindex

RangLandPoäng (2015, Källa: UNDP)
1Norge0.993
2Australien0.978
3schweiz0.974
4tyskland0.964
5Danmark0.97
6Singapore0.985
7nederländerna0.946
8irland0.976
9island0.965
10kanada0.983
11Förenta staterna0.993
12Hongkong, Kina (SAR)0.964
13Nya Zeeland0.963
14sverige0.997
15Storbritannien0.964